PHÙNG VĂN HUÂN
CEO - Tổng Giám Đốc

PHÙNG VĂN HUÂN

 CHỨC VỤ:

 HỌC VẤN:

KINH NGHIỆM:

 SỞ THÍCH: 

VŨ VĂN TIẾN
PGĐ/Trưởng phòng Kinh doanh&Marketing

VŨ VĂN TIẾN

 CHỨC VỤ:

 HỌC VẤN:

KINH NGHIỆM:

 SỞ THÍCH: 

NGUYỄN NHƯ THẢO
Trưởng Phòng Tài Chính

NGUYỄN NHƯ THẢO

 CHỨC VỤ:

 HỌC VẤN:

KINH NGHIỆM:

 SỞ THÍCH: 

PHÙNG VĂN ĐĂNG
Trưởng Phòng Nhân Sự

PHÙNG VĂN ĐĂNG

NGUYỄN VĂN ĐẠI
Trưởng Phòng Dự Án

NGUYỄN VĂN ĐẠI

ĐỖ HỒNG CHIẾN
Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm

ĐỖ HỒNG CHIẾN

 CHỨC VỤ: Giám đốc Phát triển Toàn cầu

 HỌC VẤN:
– Tốt nghiệp Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London
– Tốt nghiệp Trường Đại học Royal Holloway của London

KINH NGHIỆM:
– 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn chiến lược marketing, kỹ năng bán lẻ và chăm sóc khách hàng
– 2 năm kinh nghiệm quản lý
– Đã từng tham gia và thành công trên 10+ dự án

 SỞ THÍCH: 
– Khám phá các ngôn ngữ
– Đạp xe, tập thể hình và nhảy